Templates

Gebruikte templates

Binnen de kennisbank staan verschillende templates die je kunt gebruiken.

Gebruik van templates

  1. Open het template via de link hieronder.
  2. Wanneer je het template opent, zie je rechtsboven de mogelijkheid om dit template te dupliceren ‘Duplicate’.
  3. Wanneer je meerdere workspaces hebt in je Notion account, krijg je de vraag in welke workspace je het template wil plaatsen.
  4. Je hebt het template nu in je eigen omgeving. Veel plezier!

1. Terugkerende taken

2. Habit tracker

3. Progressbar/voortgangsbalk

4. Kolommen binnen een kolom

5. Progressbar met gebruik status property